Znajdź Projekt
Nasza strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej lub zaakceptuj.

Instalacje

INSTALACJE STOSOWANE W DOKUMENTACJI STANDARDOWEJ

W skład standardowej dokumentacji projektowej Domów z Miętą wchodzą opracowania następujących instalacji:

Instalacja:    wodno-kanalizacyjna

                         gazowa

                         elektryczna

                         teletechniczna

                         odgromowa

                         kanalizacji deszczowej

                         centralnego ogrzewania

We wszystkich projektach Domów z Miętą głównym źródłem zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest kondensacyjny kocioł gazowy obsługujący ścienne grzejniki płytowe i kanałowe montowane w posadzce (przy dużych przeszkleniach).

Część projektów może zawierać w standardzie również opracowania dodatkowe np.: instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację ogrzewania z wykorzystaniem kominka z płaszczem wodnym bądź instalację kolektorów słonecznych. Informacja o zamieszczeniu w opracowaniu standardowym dodatkowych instalacji zawarta jest w zakładce Eko-rozwiązania oraz w formularzu zamówienia projektu.

OPRACOWANIA DODATKOWE:

Pracownia Domy z Miętą oferuje Państwu możliwość zamówienia do wybranego przez Państwa projektu następujących dodatkowych opracowań:

1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJA)

Wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła stosuje się zamiast wentylacji grawitacyjnej. Zamiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną skutkuje usunięciem przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz zastąpienie ich instalacją wentylacji mechanicznej. Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego zachodzi przy pomocy rekuperatora. Rekuperator wyposażony jest w dwa wentylatory: nawiewny i wywiewny oraz w wymiennik ciepła. Powietrze zewnętrzne dociera najpierw do rekuperatora, a z niego siecią przewodów do pomieszczeń. Następnie zużyte powietrze wyciągane jest przewodami z pomieszczeń do rekuperatora, a z niego usuwane na zewnątrz. W rekuperatorze następuje wymiana ciepła: powietrze wywiewane ogrzewa powietrze świeże. Do pomieszczeń dociera powietrze ogrzane, a na zewnątrz jest usuwane zimne.

2. INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Instalacja kolektorów słonecznych służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w półroczu ciepłym (od kwietnia do października). Kolektory słoneczne montowane są na dachu budynku, na połaciach dachowych skierowanych na południe. W kotłowni dodatkowo umieszczony zostaje zasobnik wody. Może być jeden zasobnik wody z dwiema grzałkami. Do grzałek w zasobniku podłączone są wtedy dwa źródła ciepła (np. kocioł gazowy i instalacja solarna).

3. INSTALACJA POMPY CIEPŁA Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Oferowane opracowanie obejmuje instalację pompy ciepła (powietrze-woda) zasilającej ogrzewanie podłogowe. Pompa ciepła typu powietrze-woda jako źródło ciepła używa powietrza zewnętrznego a następnie instalacja wewnętrzna doprowadza uzyskane ciepło do obiegu grzewczego oraz instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przy zastosowaniu instalacji pompy ciepła połączonej z ogrzewaniem podłogowym należy przewidzieć w budynku umieszczenie drugiego źródła ciepła (np. pieca gazowego, kominka z płaszczem wodnym).

4. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Oferowane opracowanie obejmuje ogrzewanie podłogowe współpracujące z kondensacyjnym kotłem gazowym.

5. KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE

Kotłownia na paliwo stałe jest rozwiązaniem dla Inwestorów, którzy nie mają bezpośrednio przy swojej działce dostępu do sieci gazowej. W części projektów oferujemy możliwość przeprojektowania instalacji grzewczej zasilanej kotłem gazowym, na instalację grzewczą zasilaną kotłem na paliwo stałe. Przed podjęciem decyzji o wyborze ogrzewania budynku przy pomocy kotła na paliwo stałe, należy sprawdzić, czy miejscowe uwarunkowania prawne dopuszczają ten sposób ogrzewania budynków i czy na danym terenie nie ma zakazu używania danego rodzaju paliwa stałego do ogrzewania domu.

6. KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM

Głównym źródłem ciepła w projektach Domów z Miętą jest kocioł gazowy. Kominek z płaszczem wodnym może stanowić dodatkowe źródło ogrzewania. Zintegrowana instalacja ogrzewania jest wówczas sterowana automatycznie. Urządzenie sterujące kieruje działaniem obu źródeł ciepła, tak aby wzajemnie się uzupełniały. Gdy spada temperatura na płaszczu wodnym, automatyczny sterownik włącza pracę kotła. Gdy temperatura w kominku wzrasta, praca kotła zostaje zatrzymana. W przypadku zamiany kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe, współpraca kominka i kotła w układzie automatycznym staje się ekonomicznie nieuzasadniona.

7. INSTALACJA ODZYSKU SZAREJ WODY

Szara woda to woda wytwarzana w trakcie mycia naczyń, prania, kąpieli, prysznica, wolna od fekaliów oraz silnych środków chemicznych. Instalacja odzysku szarej wody umożliwia powtórne wykorzystanie wody z powyższych procesów do spłukiwania toalet oraz podlewania ogródka (szarą wodą nie należy podlewać roślin jadalnych). W przeciętnym gospodarstwie domowym woda do spłukiwania toalet stanowi ok. 30% całkowitego zużycia wody z systemu wodociągów. Przy pomocy instalacji odzysku szarej wody zużycie wody w gospodarstwie domowym zmniejsza się zatem o ok. 30%. Instalacja odzysku szarej wody zbiera szarą wodę z całego domu oraz gromadzi w zbiorniku. Nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji. Woda zebrana w napowietrzanym zbiorniku uzdatniana jest biologicznie (organiczne części ulegają rozkładowi w wyniku działania bakterii). Następnie woda jest uzdatniana przy pomocy filtra i magazynowana w zbiorniku wody szarej skąd jest przepompowywana systemem przewodów instalacyjnych do urządzeń odbiorczych (WC, pisuar, zawór do podlewania ogródka). Jeżeli nastąpi większe zapotrzebowanie na wodę od ilości wody zmagazynowanej w zbiorniku, zbiornik zostanie zasilony automatycznie wodą z wodociągu.

Dostępność powyższych instalacji dla poszczególnych projektów widoczna jest w zakładce Eko-rozwiązania na podstronie projektu oraz w formularzu zamówienia.