Znajdź Projekt
Nasza strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej lub zaakceptuj.

4 kroki do własnego domu

CZTERY KROKI DO WŁASNEGO DOMU

Aby móc przystąpić do budowy własnego domu należy uzyskać ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonać Zgłoszenia budowy. Zgodnie z art. 29 p. 1a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami) Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Określenie obszaru oddziaływania projektu, zgodnie z art. 20 p. 1c ustawy Prawo budowlane, należy do obowiązków projektanta. Architekt adaptujący Państwa projekt wykona projekt zagospodarowania terenu, określi obszar oddziaływania oraz zadecyduje o konieczności złożenia Wniosku o pozwolenie na budowę bądź Zgłoszenia budowy.

Poniżej przedstawiamy schemat „Cztery kroki do własnego domu”, który ma Państwu przybliżyć, ułatwić i rozsądnie zaplanować procedurę uzyskiwania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę – od pierwszej wizyty w urzędzie, aż do momentu przysłowiowego wbicia łopaty na placu budowy.

 KROK 1

JAKI DOM MOGĘ WYBUDOWAĆ?

Pierwszym etapem jest zapoznanie się z warunkami lokalizacyjnymi dla Twojej działki budowlanej. Informacje te uzyskasz w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Gminy. Sprawdź:

Czy Twoja działka objęta jest MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)

tak

Złóż wniosek o wydanie aktualnego wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

nie

Złóż wniosek o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Do wniosku będziesz musiał załączyć między innymi:

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów, który można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta

– kopię mapy zasadniczej, którą można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta

– szkice projektowanego domu – załącz kartę katalogową wybranego projektu domu z naszego portalu internetowego

– oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów, które można uzyskać odpowiednio do potrzeb: w zakładzie elektro-energetycznym, w zakładzie gazowniczym lub energetyki cieplnej, w zakładzie wodociągów i kanalizacji

Mam wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzję o warunkach zabudowy

1.Uzyskaj warunki techniczne dostawy mediów odpowiednio do potrzeb: w zakładzie elektro-energetycznym, w zakładzie gazowniczym lub energetyki cieplnej, w zakładzie wodociągów i kanalizacji.

2. Zamów u uprawnionego geodety aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500.

KROK 2

ZAMÓW PROJEKT WYBRANEGO DOMU Z MIĘTĄ

Wybierz i zamów projekt zgodny z:

 1. wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o warunkach zabudowy

Na podstawie tego dokumentu można określić:

– podstawowe parametry zagospodarowania działki takie jak: rodzaj, gabaryty i warunki zabudowy, wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu obitego wnioskiem, powierzchnię terenu biologicznie czynną itp.

– podstawowe parametry budynku: powierzchnię zabudowy, wysokość i szerokość elewacji, kształt dachu itp.

– informacje na temat możliwości połączenia działki z drogami publicznymi i infrastrukturą techniczną

 1. warunkami dostawy potrzebnych mediów
 2. wymiarami i uwarunkowaniami wynikającymi z mapy

Jeżeli chcesz być pewien, że wybrany przez Ciebie projekt spełnia wszystkie niezbędne wymagania, chętnie pomożemy zweryfikować zgodność naszego projektu z lokalnymi uwarunkowaniami. Prześlij nam skan mapy geodezyjnej oraz wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego prześlij nam Decyzję o warunkach zabudowy). Przeanalizujemy przesłane materiały i poinformujemy Cię o możliwości lokalizacji budynku na Twojej działce.

Mam projekt Domu z Miętą 

KROK 3

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

ADAPTACJA PROJEKTU DO WARUNKÓW LOKALNYCH

Wykonanie projektu budowlanego (adaptację projektu do warunków lokalnych) należy powierzyć projektantowi (architektowi), który posiada odpowiednie uprawnienia oraz jest czynnym członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Dopiero po wykonaniu projektu budowlanego i adaptacji zakupionego projektu do warunków lokalnych, można go złożyć wraz z Wnioskiem o pozwolenie na budowę. Projektant wykonujący projekt budowlany przejmuje odpowiedzialność za projekt i zastosowane tam rozwiązania funkcjonalne i budowlane.

Listę lokalnych biur projektowych współpracujących z nami znajdziesz. Jeśli w miejscu Twojego zamieszkania nie ma współpracującej z nami pracowni, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci znaleźć uprawnionego projektanta. Jeśli chcesz, by adaptację wykonała nasza pracownia, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy możliwość przeprowadzenia przez nas adaptacji.

Projektant adaptujący projekt wykona projekt budowlany, w skład którego wejdą między innymi:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (ustalenie lokalizacji budynku na działce, przyłączy poszczególnych mediów do istniejących sieci, zjazd z drogi publicznej wraz z uzgodnieniami)
 1. Dostosowanie fundamentów budynku do lokalnych warunków gruntowo-wodnych (do tego celu niezbędne będą geotechniczne warunki posadowienia obiektu – najczęściej opinia geotechniczna)
 1. Dostosowanie więźby dachowej do lokalnej strefy klimatycznej pod względem obciążenia śniegiem i wiatrem.
 1. Dostosowanie budynku do indywidualnych Twoich potrzeb (Istotne zmiany w stosunku do projektu pierwotnego mogą powodować zmiany konstrukcji i instalacji wewnętrznych.
 2. Uzgodnienia projektu związane z lokalnymi warunkami prawnymi (np. uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, uzyskanie oświadczenia o przyłączeniu działki do sieci dróg lądowych)

Mam projekt budowlany

KROK 4

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Posiadając gotowy projekt budowlany, wystąp do odpowiedniego Wydziału Architektury Urzędu Miasta lub Starostwa i złóż Wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć między innymi:

 1. Cztery egzemplarze Projektu Budowlanego z uzgodnieniami:

Kopią uprawnień projektantów wykonujących projekt budowlany (dokonujących adaptacji projektu) wraz z ich wpisami do izb zawodowych.

Oświadczeniami projektantów wykonujących projekt budowlany (adaptujących projekt) o jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

 1. Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Odpowiedni formularz oświadczenia do wypełnienia można otrzymać w Urzędzie Miejskim lub Starostwie.

Do 65 dni otrzymasz Decyzję o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 35 ust. 8 prawa budowlanego do terminu 65 dni nie wlicza się jednak okresów zawieszeń i opóźnień powstałych z konieczności uzyskania stanowisk innych organów w formie opinii, milczącej zgody lub decyzji). Jeśli żadna ze stron postępowania w ciągu 14 dni od wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę nie wniesie odwołania, Decyzja staje się ostateczna.

Mam ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę

Do rozpoczęcia budowy pozostaje kilka drobnych lecz niezbędnych formalności:

 1. Rejestracja dziennika budowy – stanowi urzędowy dokument w którym rejestruje się przebieg całej budowy i wszystkich zdarzeń mających przy niej miejsce. Dziennik budowy, przed jej rozpoczęciem, należy zarejestrować w odpowiednim urzędzie administracji budowlanej poprzez złożenie wniosku wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków związanych z realizacją Twojego domu.
 1. Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy. Teren budowy należy ogrodzić, a przed jego wejściem, w widocznym miejscu, umieścić trwale wypełnioną, żółtą tablicę informacyjną budowy.
 1. Powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

TERAZ MOŻESZ ROZPOCZĄĆ BUDOWĘ TWOJEGO DOMU Z MIĘTĄ

POWODZENIA!