Znajdź Projekt

Jak zamówić projekt

 JAK ZAMÓWIĆ PROJEKT

Zamówienie produktu  może nastąpić poprzez jeden z podanych niżej sposobów:

a) poprzez formularz zamówienia projektu na Portalu Internetowym domyzmieta.pl,

b) poprzez wysłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@domyzmieta.pl,

c) poprzez biura handlowe autoryzowanych Pośredników Sprzedaży, którzy współpracują ze Sprzedającym i ich dane kontaktowe zawarte są na Portalu Internetowym Domyzmieta.pl w zakładce „Partnerzy”/ „Pośrednicy Sprzedaży”.

PROCEDURA DOKONANIA ZAKUPU:

1. Złożenie zamówienia przez Kupującego. Przy składaniu zamówienia przez formularz internetowy, otrzymujecie Państwo automatyczną wiadomość e-mail podsumowująca złożone zamówienie.

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłamy do Państwa w wiadomości e-mail najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zamówienia. Wiadomość zawiera nr zamówienia, nr konta, na który w przypadku opłaty przelewem należy uiścić należność za produkt oraz ewentualne dodatkowe ustalenia związane z terminem realizacji zamówienia.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji

W przypadku zapłaty przelewem:

4. Dokonanie zapłaty przez Kupującego w formie przelewu bankowego

5. Zaksięgowanie przelewu przez Sprzedającego

6. Przekazanie projektu Kupującemu

W przypadku wybrania przez Państwa opcji „płatność przy odbiorze” zapłata za Projekt zostanie przekazana przez Państwa przedstawicielowi firmy kurierskiej dostarczającej  przesyłkę.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin dostarczenia projektu lub też gotowości Projektu do odbioru osobistego wynosi:

a) do 5 dni roboczych w przypadku zamówienia kompletu dokumentacji projektowej w wersji standardowej (bez opracowań dodatkowych)

b) do 15 dni roboczych w przypadku zamówienia  kompletu dokumentacji projektowej w wersji standardowej (bez opracowań dodatkowych) oznaczonego jako „NOWOŚĆ”

c) termin dostarczenia opracowań dodatkowych, wyszczególnionych na podstronie projektu w zakładce Eko-rozwiązania oraz w formularzu zamówienia, nie wchodzących w skład opracowania standardowego  maksymalnie  do 15 dni roboczych.

d) termin dostarczenia pełnego kosztorysu inwestorskiego – do 20 dni roboczych

W przypadku zamówienia łącznego o różnym terminie dostarczenia, jako termin dostawy przyjmuje się termin o najdłuższym terminie dostarczenia.