Znajdź Projekt
Nasza strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej lub zaakceptuj.

Co zawiera projekt

Zamawiając projekt powtarzalny w pracowni Domy z Miętą otrzymują Państwo:

TRZY EGZEMPLARZE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAWIERAJĄCEGO:

– Szczegółowy opis techniczny domu.

– Rzuty poszczególnych kondygnacji  w skali 1:100 – z pokazaniem rozmieszczenia pomieszczeń wraz z wymiarami i powierzchnią, przebiegiem ścian z lokalizacją otworów okiennych i drzwiowych . Dodatkowo pokazana jest aranżacja funkcjonalna każdego pomieszczenia wraz z rozrysowaniem mebli oraz poszczególnych urządzeń (kuchennych, łazienkowych, kotłowni).

– Rzut więźby dachowej – pokazany układ elementów konstrukcyjnych dachu oraz tabelaryczne zestawienie elementów więźby dachowej potrzebne do zamówienia materiału na jej wykonanie.

– Rzut połaci dachowych – pokazany kształt dachu z wymiarami oraz podaniem kąta nachylenia połaci dachowych. Zawiera informacje o rozmieszczeniu: kominów i układ ław kominiarskich, okien połaciowych, lukarn, wyłazu kominiarskiego, odwodnienia (rynien i rur spustowych).

– Przekroje – pokazany układ konstrukcyjny budynku po przecięciu go wzdłuż i w poprzek kalenicy od fundamentów, aż po dach z układem warstw budowlanych ścian, stropów, balkonów, tarasów, dachu i klatki schodowej.

– Elewacje – pokazują wygląd zewnętrzny domu od strony frontowej (od ulicy), ogrodowej i bocznych z układem wszystkich elementów widocznych od zewnątrz.

– Rzut fundamentów budynku

TRZY EGZEMPLARZE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAWIERAJĄCEGO:

a) opis techniczny i rysunki techniczne branży architektonicznej w skali 1:100 (rzuty poszczególnych kondygnacji, rzut więźby dachowej, rzut połaci dachowych, przekroje, elewacje, zestawienie warstw oraz zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej – zestawienie wszystkich drzwi i okien domu z podaniem ich charakterystyki i wymiarów potrzebne do przygotowania ofert i zamówienia na etapie realizacji budynku.

b) opis techniczny i rysunki techniczne projektu konstrukcji z elementami projektu wykonawczego  (rys. w skali 1:100, 1:50 i 1:25)

– Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe z opisem i określeniem wymiarów wszystkich elementów konstrukcyjnych domu – żelbetowych (fundamentów, ścian, stropów, nadproży, belek itp.) oraz drewnianych (więźba dachowa).

– Rzuty fundamentów i płyt stropowych określeniem poszczególnych pozycji konstrukcyjnych z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

– Rysunki konstrukcyjne wykonawcze – (detale wieńców, nadproży z pokazaniem układu zbrojenia).

– Obliczeniowe zestawienie stali zbrojeniowej potrzebne do jej zakupu na etapie realizacji domu.

c) opis techniczny i rysunki techniczne projektu instalacji wewnętrznych sanitarnych i grzewczych 

Zawiera szczegółowe opisy, schematy techniczne oraz rysunki rzutów kondygnacji i przekrojów domu z pokazaniem osobno układów instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej

c) opis techniczny i rysunki techniczne projektu instalacji elektrycznej, teletechnicznej i odgromowej 

Zawiera szczegółowe opisy, schemat tablicy bezpiecznikowej oraz rysunki rzutów kondygnacji i przekrojów domu z pokazaniem osobno rozmieszczenia instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz układ instalacji odgromowej chroniącej dom przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

d) charakterystykę energetyczną budynku

Charakterystyka energetyczna budynku określa zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

ZARÓWNO W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM JAKI I TECHNICZNYM ZNAJDUJĄ SIĘ:

Kopie uprawnień projektantów

We wszystkich egzemplarzach projektu załączone są komplety dokumentów potwierdzających uprawnienia poszczególnych projektantów oraz wpisy do izb zawodowych w czasie opracowania dokumentacji.

Zgoda na zmiany i adaptacje projektu

Zgoda określa warunki oraz zakres dopuszczalnych zmian do wykonania przez architekta adaptującego projekt. Jakie zmiany są dopuszczone do wprowadzenia można sprawdzić w zakładce Adaptacje – Zmiany w projekcie.

 EWENTUALNE INNE OPRACOWANIA NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO

Część projektów oprócz powyżej wymienionych dokumentacji może zawierać opracowania dodatkowe w postaci dodatkowych instalacji włączonych do wersji standardowej projektu. Opracowania te oznaczone są wówczas w zakładce Eko-rozwiązania oraz w formularzu projektu symbolem „w cenie projektu”. W zależności od projektu mogą to być:

a) PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJA)

b) PROJEKT INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

c) PROJEKT POMPY CIEPŁA Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYCH

d) PROJEKT OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

e) PROJEKT INSTALACJI KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM